Organització AMPA

Què és la Junta directiva?
És el grup de persones en les que l’assemblea delega la representació de l’associació i a qui encomana la realització de les activitats previstes. Normativament ha de contemplar com a mínim els càrrecs de president. Secretari i tresorer.

Funcions de la Junta
– Planificar, coordinar la realització i avaluar les activitat que l’associació organitzi.
– Posar en pràctica les decisions de l’Assemblea.
– Administrar els recursos de l’Associació.
– Gestionar les tasques administratives que generi el funcionament de l’AMPA.
– Representar l’opinió dels socis de l’AMPA dins la comunitat educativa.
– Fer el seguiment de la dinàmica general del centre, a través dels contacte amb els representants dels pares en el Consell Escolar, el professorat, la titolaritat, etc.
– Vetllar perquè s’acompleixin els estatuts.

Qui pot ser membre de la Junta?
Qualsevol soci pot ser membre de la Junta Directiva, i ningú li pot negar l’accés, només cal que presenti la seva candidatura a l’Assemblea. També hi han persones que s’incorporen al llarg de l’any, com a col·laboradors, però en aquests casos per poder ocupar els càrrecs de president, secretari o tresorer caldria ser escollits per l’Assemblea.

Com és un pare o una mare de la Junta?
És un pare o una mare com qualsevol altre, amb la diferència que ha donat un pas qualitatiu en implicar-se activament en la comunitat educativa a través de la junta Directiva. Aquest pare o aquesta mare sent que la seva implicació serà beneficiosa i enriquirà l’educació dels alumnes del centre.

Membres de la Junta
Presidenta: Maria Martinez
Sots-Presidenta : Raquel Ortiz
Secretària: Sònia Rojano
Tresorera: Montse Estévez
Vocals: Montse Redón,  Sergio Bleda,  Gemma Cano i Sònia Blázquez

 78 visitas totales,  2 visitas hoy