Aquest any ens ha tocat la loteria

Podem anar a cobrar-la a partir del dia 10 per l’Administració de loteria de l’Avinguda Bufalà 11.

 

Abans no serà possible per gestions internes de l’AMPA.

Felicitats a tots!!!!