Esteu tots convocats a l’Assemblea Ordinària de l’AMPA del Col·legi Sant Andreu Natzaret que tindrà lloc el proper 4 de desembre del 2019, a les 20:00 hores en primera convocatòria, 20:15 hores en segona convocatòria.

Lloc: Carrer Arnús, 16, Badalona.

L’ordre del dia és el següent:

· Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
* Lectura de la Memòria 2018-2019 i aprovació, si s’escau.
* Estat de comptes del curs 2018-2019 i aprovació, si s’escau.
* Pressupost curs 2019-2020.
* Incorporació dels nous membres de la Junta, si s’escau.
* Precs i preguntes.

 

Esperem tenir l’oportunitat de poder saludar-vos a tots personalment!