Esteu tots convocats a l’Assemblea Ordinària de l’AMPA del Col·legi Sant Andreu Natzaret que tindrà lloc el proper 29 de novembre de 2018, a les 20:00 hores en primera convocatòria, 20:15 hores en segona convocatòria.

Lloc: Carrer Arnús, 16, Badalona.

L’ordre del dia és el següent:

· Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
* Lectura de la Memòria 2017-2018 i aprovació, si s’escau.
* Estat de comptes del curs 2017-2018 i aprovació, si s’escau.
* Pressupost curs 2018-2019.
* Incorporació dels nous membres de la Junta, si s’escau.
* Precs i preguntes.

Esperem tenir l’oportunitat de poder saludar-vos a tots personalment!